તને જોવા નો મોકો

પતંગ ઉડાવવા લોકોને રાહ હતી પવનના એક ઝોકાની,

પણ મને તો રાહ હતી અગાસી પર તને જોવાના એક મોકાની ;

રંગબેરંગી પતંગોથી  સજેલું આ અનેરું અવકાશ,

પણ તને જોતા જ હું થઇ જતો શૂન્યાવકાશ ;

પતંગ ઉચે ઉચે ઉડતો અને આખા આકાશમાં વિહરતો,

પણ બધું મૂકી હું તો ફક્ત તને જ નિહારતો ;

કાલથી નય હોય આકાશમાં રંગબેરંગી પતંગો,

પણ મારા હૃદયમાં હશે ફક્ત તારા જ તરંગો ;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s