તારી સુંદરતા!!!

પહેલી નજરમાં જોતા તારા રૂપ પર થયો હાવી,

લાગ્યું કેમ હવે તો તુજ છે મારુ ભાવી;

પ્રકૃતિથી પણ સુંદર એ રૂપ તારું,

જોતા જેણે મન મોહી લીધું છે મારુ;

તારા ચહેરાની કેવી તે છે ઈ નિખાલસતા,

જેને જોઈ હું ભૂલ્યો છુ સભ્યતા;

કેવી છે તારી આંખોની  નમી,

જોતા જે  લાગે છે પવિત્ર અમી;

તારા ગાલ પરનું એ મીઠકડું હાસ્ય,

જેને જોતા જ દેખાયું છે એમાં મારુ ભાગ્ય;

કેવી તે તારી સુંદરતાની અજીબ ખુશનુમાં,

જેને હું ન વર્ણવી શકુ મારા શબ્દમાં;

ખબર પડી જ્યારે કે તું ‘ તો  છે કોઈ બીજાની અમાનત,

હવે શું હોય બીજું , હું રહીશ તારા પ્રેમ થી અનામત;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s